Vinometer

Als je met de hydrometer nauwkeurige metingen hebt verricht, dan kan je zonder verder meetinstrument bepalen hoeveel suiker omgezet is in alcohol en dus zo het alcoholgehalte bepalen van je wijn. Maar waarschijnlijk wilt je die berekeningen toch nog even controleren. Dan kan je gebruik maken van een vinometer. Dit is een eenvoudig en goedkoop instrument om het alcoholgehalte (in volumeprocenten) van je wijn te bepalen. Het heeft één beperking: het werkt enkel met heldere en droge (met zo min mogelijk suiker) wijn.

Als je het alcohol gehalte van een zoete wijn wilt meten, dan moet je de wijn verdunnen met exact dezelfde hoeveelheid water (10ml wijn + 10ml water). Het resultaat dat de vinometer weergeeft moet je nadien weer vermenigvuldigen met twee. Als de vinometer dus 6% alcohol ontdekt in de verdunning, dan heeft de echte wijn 12% alcohol.

Hydrometer

Werking

De vinometer werkt volgens het principe van capillaire actie, het meet dus eigenlijk de viscositeit, die afhankelijk is van de water/alcohol ratio (zo lang er geen suiker de meting verstoort!). Het instrument is gemaakt in glas en bestaat uit een vultrechtertje en een capillair buisje. Op het buisje is een gradatie van het alcoholgehalte aangebracht.

De werkwijze is als volgt:
  • Vul de vinometer via de trechter met wat droge wijn.
  • Wacht tot enkele druppels onderaan het buisje gevallen zijn. Indien dit niet vanzelf gebeurt (heb wat geduld!), dan kan je helpen door je mond op de trechter te plaatsen en zacht te blazen.
  • Plaats een vinger op de plaats (onderaan het buisje) waar de druppels uit komen en draai de vinometer om.
  • Plaats de vinometer met de trechter naar beneden op een vlak en waterpas oppervlak. Als je proper wilt werken, plaats er dan een bord onder (anders ligt heel je tafel onder de wijn).
  • Verwijder je vinger. Het niveau in het buisje zal zakken tot op een bepaald niveau, dit duidt het alcoholgehalte aan. Herhaal deze proef en neem het gemiddelde van de twee metingen.
  • Maak de vinometer proper.

Ijken

Je kan de vinometer ijken door hem te gebruiken voor een commerciële (droge) wijn. Het verschil tussen het alcoholgehalte dat de vinometer aangeeft en het alcoholgehalte volgens het etiket kan je dan van je toekomstige metingen aftrekken of er bij optellen. Met hoe meer verschillende commerciële wijnen je dit probeert, hoe nauwkeuriger je toekomstige metingen.

Ook temperatuur speelt een rol bij deze meting. Voer het ijken dus uit met een wijn aan een gelijkaardige temperatuur als de temperatuur van je eigen wijn als je de metingen verricht.

Het resultaat van de meting wordt normaal weergegeven in volumeprocenten. Je kan dit omzetten naar gram alcohol per liter door te vermenigvuldigen met 0,8.
Zoeken