Hydrometer

De hydrometer of densimeter wordt gebruikt om het suikergehalte te meten en is dan ook het belangrijkste instrument van de wijnmaker. Als water suiker bevat heeft het een groter soortelijk gewicht dan zonder suiker, waardoor je er gemakkelijker iets op kan later drijven. Een hydrometer zal dus minder ver wegzakken in water met suiker dan in water zonder suiker.

Oudere hydrometers zijn van glas gemaakt wat ze erg breekbaar maakte. Jongere modellen zijn vervaardigd uit kunststof en kunnen wel tegen een stootje.

Je moet ter hoogte
van het dal aflezen

Werkwijze

Plaats de hydrometer in een smal hoog glas en giet er dan je most of wijn bij. Als de hydrometer begint te drijven mag je stoppen. Zorg dat de vloeistof stil staat en lees dan de hydrometer af.

Het water zal iets omhoog staan tegen de hydrometer, je moet echter op hoogte van het dal aflezen, tenzij expliciet anders staat aangegeven op de hydrometer.

Als de most een brijachtige massa is waarin je een lepel (of hydrometer) in kan laten recht staan valt er natuurlijk niets af te lezen.
Hydrometer

Ijken

Het is mogelijk dat je hydrometer door een productiefout foutieve waarden weergeeft, maar ook door een verkeerde temperatuur bij de meting kan er een vertekend beeld ontstaan.

De meeste hydrometers zijn gemaakt om gebruikt te worden bij een temperatuur van 15 of 20°. Het ijken van een hydrometer is echter een erg eenvoudige taak. Je moet je hydrometer gewoon het soortelijk gewicht van (gedemineraliseerd) water laten bepalen. Is dit niet juist 1000 (0 gram suiker per liter water) dan is je hydrometer verkeerd geijkt, of gebruik je hem bij de verkeerde temperatuur. Het verschil met de verwachte waarde kan je eenvoudigweg bij je volgende meting optellen (of er van aftrekken). Het water moet dan natuurlijk wel dezelfde temperatuur hebben als de most die je van plan bent te meten.

Het is geen slecht idee om de test daarna terug te doen met water waarin een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid suiker is opgelost. Als je verwacht dat je most 200g/l suikeroplossing zal bevatten, test dan vooraf je hydrometer met zo'n suikeroplossing.
Zoeken